How to talk to muslims and nonmuslim

Hamza Yusuf

Rubrik

http://www.brasschecktv.com/page/859.html

 

 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Slaveriet

I DN kan man läsa om slaveriet på följande länk: http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/slaveriet-syns-i-arvsmassan-1.1118565

 Det man slås av är journalistens bristande kunskaper om slaveriet och hans sätt att försköna Amerikas slaveri. Bl a beskriver han att amerikanarna "förde" över slavarna enbart för arbetskraft på plantagerna i nord- och sydamerika, medan araberna å andra sidan "rövade" bort slavarna över Sahara.

"Cirka 14 miljoner svarta afrikaner fördes över Atlanten till plantagerna i Syd- och Nordamerika. Lika många rövades bort och fördes norrut med kamelkaravaner över Sahara, "

Vidare hävdar han att Amerikas slavhandel enbart handlade om arbetskraft, det låter ju som om att de hade det jättebra - endast arbeta alltså. Fråga slavarna om de tyckte de hade det bra som slavar i Amerika.

Araberna å andra sidan krävde att slavarna arbetade hårt, dessutom utnyttjades slavarna sexuellt - är det någon som tror att amerikanerna inte utnyttjade sina slavar sexuellt?

"Den skilde sig också åt på andra sätt. Slavhandeln över Atlanten handlade i stort sett bara om en enda sak: att skaffa arbetskraft till plantagerna i Nord- och Sydamerika."

"I arabvärlden däremot användes slavarna på många olika sätt. De fick ofta utföra hårt kroppsarbete och det var svarta afrikaner som dikade ut träsken runt Eufrat och Tigris. Ibland fick de tjäna som eunucker eller till och med som soldater."

Ett faktum som journalisten glömmer att ta upp är att om nu slavarna var så uppblandade med araberna som visas enligt DNA, så tyder det ju på att de inte var uteslutna i samhället var gäller äktenskap - att de faktiskt beblandades med den arabiska befolkningen. Slaveriet var ett faktum över hela världen och när islam kom rekommenderades det tom i Koranen att gifta sig med sina slavar/slavinnor - faktum är att Koranen föredrar en troende slav framför en fri icke troende i fråga om val av äktenskapspartner.

Det står i Koranen: [2:221] Gift er inte med idoldyrkare om de inte tror; en troende kvinna är bättre än en idoldyrkande kvinna, även om ni tycker om henne. Ej heller ska ni ge era döttrar i äktenskap till idoldyrkande män, om de inte tror. En troende man är bättre än en idoldyrkande man, även om ni tycker om honom.

Dessutom barnen som kom till vid ett sådant äktenskap föddes fria, dvs inte som slavar. Ett av islams sätt att avsluta slaveriet.

Profeten Muhammad, frid & välsignelser vare med honom sa till muslimerna att de skulle bekläda slavarna med samma kläder som de själva bar, att ge de samma mat som du själv åt och att de är dina bröder/systrar. Kan det måhända vara det som är orsaken till att slavarna i arabvärlden faktiskt fick bättre behandling än de motsvarande i Amerika. Vad sa lagen i Amerika om slavarnas behandling? Inte i närheten av det som islam förespråkar kan man konstatera.